Opstartsmøde Region 6

Se under "Kalender" for mere info.


Mødeleder: Leif Kristensen (771), Tommy Lintz (2029)

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af Referent samt Ordstyrer

3. Året der gik

4. Regnskab for Region 6 af Arne Staun

5. Valg af Regionskasserer

    Arne Staun ønsker evt. genvalg.

6. Valg af midlertidig Regionsrepræsentant ( 1 årig )

    Regionsteamet har tilsagn om et medlem som gerne vil tage titlen

7. Ryge - Tissepause

8. Planlægning af aktiviteter for 2019 i Reg. 6

   Herunder Kaffemøder og Sms-ture

9 GWC.DK Hjemmeside

10 Eventuelt

       a. Medlemskontigent - Problemer med NETS

       b. Prosam